Sammenlign produkter

101058
Produktnr.
101058
Pris m/mva
222,50
Pris u/mva
178,00
Beskrivelse
Matrikkellova skal sikre tilgang til viktige eiendomsopplysninger ved at det blir ført et ensartet og pålitelig register (matrikkelen) over alle faste eiendommer i landet, og at grenser og eiendomsforhold blir klarlagte. Loven er ajourført med endringer, senest ved lov lover 21 juni 2019 nr. 52 (i kraft 1 jan 2020), 21 juni 2019 nr. 68 (i kraft 1 jan 2020). Antall sider: 28