Sammenlign produkter

101059
Produktnr.
101059
Pris m/mva
237,50
Pris u/mva
190,00
Beskrivelse
Forskriften skal sikre godt forberedte søknader og hensiktsmessig oppgave- og ansvarsfordeling, samt effektiv og forsvarlig saksbehandling av byggesaker for å ivareta samfunnsmessige hensyn, herunder god kvalitet i byggverk. Forskriften er ajourført med endringer, senest ved forskrift 3 okt 2019 nr. 1304 (i kraft 1 jan 2020). Antall sider: 54