Veiledning til forskrift om brannforebygging, 2 utg.

Veiledning  til forskrift om brannforebygging, 2 utg.
190,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 100961


Veiledningen fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap gir kommentarer til ny forskrift om brannforebygging som trådte i kraft 1 januar 2016. Publikasjonen regulerer alminnelige plikter til å forebygge brann og eksplosjon, og stiller brannforebyggende minstekrav til enhver eier og bruker samt spesielle krav til både tekniske og organisatoriske tiltak. Nytt i denne utgaven er veiledningstekst til § 21 er lagt til samt at de mest sentrale notene er flyttet til kapitlet «Sentrale begreper», mens mange av de øvrige er flyttet ned i veiledningsteksten. En del overflødige noter er fjernet. Forskriften inngår i veiledningsheftet. Antall sider: 52