Forskrift om offentlige anskaffelser, 3. utgave

Forskrift om offentlige anskaffelser, 3. utgave
143,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 101002


Forskriften skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Forskriften skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmenheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. Forskriften er ajourført med endringer, senest ved forskrift 4 april 2018 nr. 533 (i kraft 6 april 2018). Antall sider: 90