Veiledning til byggesaksforskriften (VSAK), 9. utgave

Veiledning til byggesaksforskriften (VSAK), 9. utgave
374,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 101003


Veiledningen inneholder forklaring til bestemmelser i forskrift om byggesak (SAK10) av 26. mars 2010 nr. 488, og er oppdatert med rettelser og endringer, senest ved forskrift 23 mai 2018 nr. 754. Veiledningen inneholder beskrivelser av det nye søknadssystemet, gjennomføringsplan, obligatorisk ferdigattest, uavhengig kontroll og overtredelsesgebyr samt forklaringer som omfatter godkjenning av foretak for ansvarsrett. Det er i denne utgaven blant annet foretatt endringer om ulike datoer for kvalifikasjonskrav for sentral godkjenning samt nye prioriterte fokusområder for kommunalt tilsyn. Antall sider: 208