Forskrift om HMS-kort på bygge-og anleggsplasser, 3. utg.

Forskrift om HMS-kort på bygge-og anleggsplasser, 3. utg.
94,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 101019


Forskriften gjelder for virksomhet som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser med det formål å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Forskriften er ajourført med endringer ved forskrift 30 aug. 2018 nr. 1280. Antall sider: 12