Veiledning til byggteknisk forskrift (VTEK17), 2.utg.

Veiledning til byggteknisk forskrift (VTEK17), 2.utg.
374,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 101045


Veiledning om tekniske krav til byggverk forklarer og utdyper forskriftens krav og gir preaksepterte ytelser som vil oppfylle kravene samt fortolkninger av funksjonskrav i forskriften. Veiledningen er oppdatert med ny veiledningstekst i kapittel 5 Grad av utnytting og kapittel 6 Beregnings- og måleregler. Antall sider: 190