Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova), 9. utg.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova), 9. utg.
121,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 101048


Matrikkellova skal sikre tilgang til viktige eiendomsopplysninger ved at det blir ført et ensartet og pålitelig register (matrikkelen) over alle faste eiendommer i landet, og at grenser og eiendomsforhold blir klarlagte. Loven er ajourført med endringer ved lov 22 juni 2018 nr. 83 (i kraft 1 nov 2019). Antall sider: 28